תודה למשתתפים, הפעילות הסתיימה הודעה תשלח לזוכים ניפגש בפעילויות הבאות